Book tid
online

Horizon-test

Horizon-testen er en screeningstest af op til 274 genetiske sygdomme hos jer, der venter en lille ny, eller hos jer, der gerne vil have mere indsigt, inden I stifter familie.

Alle mennesker er bærere af 0-6 forandrede gener, som hvis de arves i dobbelt dosis, vil give en genetisk sygdom hos det kommende barn. Begge de kommende forældre skal være bærer af det samme sygdomsgen for at kunne give det videre til sit barn. Man kan også arve sygdom, der er bundet til X-kromosomet (kun drengebørn).

Du kan læse om begge typer gensygdomme her.

Autosomal ressesiv arvelighed

Begge de kommende forældre skal være bærere af det samme sygdomsgen, for at kunne give det videre til deres barn. Det kalder man, at man har et autosomal ressesivt gen for sygdommen.

Hvis både den kommende far og mor har det samme syge gen, vil der for hvert af deres kommende børn være en risiko på 25% for, at barnet har sygdommen (uanset køn). Mens chancen for, at det kommende barn blot er bærer, eller er helt raskt, er 75%.

Risiko for sygdom hos baby, hvor både mor og far er bærere

Syg
Rask
Rask bærer
25%
25%
50%

Autosomal ressesiv arvelighed

Man kan også være bærer af en kønsbunden sygdom. Det vil betyde at det oftest er drengebørn, som bliver syge. Undersøgelse for X-bunden sygdom udføres kun på kvinder.

Risiko for sygdom hos baby, hvor kun mor er bærer (X-bunden sygdom)

Drenge
Piger
50% raske
50% ikke-bærere
50% syge
50% bærere

Varighed: 30 min.

Pris, Horizon 4 gener: kr. 5.300,-

Med Horizon 4 screener vi for:

 • Cystisk fibrose
 • Fragilt-X
 • Duchenne muskeldystrofi
 • Spinal muskeldystrofi
Pris, Horizon 27 gener: kr. 5.700,-

Med Horizon 27 screener vi for:

 • Cystisk fibrose
 • Fragilt-X
 • Duchenne muskeldystrofi
 • Spinal muskeldystrofi
 • Adrenoleukodystrophi X-bundet
 • Alpha-Thalassemia
 • Batten disease CLN3-related
 • Beta-hemoglobinopathies (inkl. sickle-cell anemia)
 • Bloom syndrome
 • Canavan disease
 • Citrulinemia type 1
 • Familial dysautonomia
 • Fanconi anemia group C
 • Galactosemia
 • Gaucher disease
 • Glycogen storage disease type 1a
 • Isovaleric acidemia
 • Methylmalonic aciduria and homocystinuria type cblC
 • Mucolipidosis type lV
 • Mucopolysaccharidosis type l (Hurler syndrome)
 • Nieman-Pick disease types A/B
 • Polycystic kidney disease autosomal recessive
 • Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1
 • Smith-Lemli-Opitz syndrome
 • Tay-Sachs disease
 • Tyrosinemia type 1
 • Zellweger spectrum disorders PEX1-related.
Pris, Horizon 106 gener: kr. 6.700,-

Med Horizon 106 screener vi for sygdomme, der har hyppigere forekomst i familier af jødisk herkomst.

Horizon-test

Horizon-testen er en screeningstest af op til 274 genetiske sygdomme hos jer, der venter en lille ny, eller hos jer, der gerne vil have mere indsigt, inden I stifter familie. Alle mennesker er bærere af 0-6 forandrede gener, som hvis de arves i dobbelt dosis, vil give en genetisk sygdom hos det kommende barn.

Begge de kommende forældre skal være bærer af det samme sygdomsgen for at kunne give det videre til sit barn. Man kan også arve sygdom, der er bundet til X-kromosomet (kun drengebørn).

Du kan læse om begge typer gensygdomme her.

Autosomal ressesiv arvelighed

Begge de kommende forældre skal være bærere af det samme sygdomsgen, for at kunne give det videre til deres barn. Det kalder man, at man har et autosomal ressesivt gen for sygdommen.

Hvis både den kommende far og mor har det samme syge gen, vil der for hvert af deres kommende børn være en risiko på 25% for, at barnet har sygdommen (uanset køn). Mens chancen for, at det kommende barn blot er bærer, eller er helt raskt, er 75%.

Risiko for sygdom hos baby, hvor både mor og far er bærere

Syg
Rask
Rask bærer
25%
25%
50%

Autosomal ressesiv arvelighed

Man kan også være bærer af en kønsbunden sygdom. Det vil betyde at det oftest er drengebørn, som bliver syge. Undersøgelse for X-bunden sygdom udføres kun på kvinder.

Risiko for sygdom hos baby, hvor kun mor er bærer (X-bunden sygdom)

Drenge
Piger
50% raske
50% ikke-bærere
50% syge
50% bærere

Varighed: 30 min.

Pris, Horizon 4 gener: kr. 5.300,-

Med Horizon 4 screener vi for:

 • Cystisk fibrose
 • Fragilt-X
 • Duchenne muskeldystrofi
 • Spinal muskeldystrofi
Pris, Horizon 27 gener: kr. 5.700,-

Med Horizon 27 screener vi for:

 • Cystisk fibrose
 • Fragilt-X
 • Duchenne muskeldystrofi
 • Spinal muskeldystrofi
 • Adrenoleukodystrophi X-bundet
 • Alpha-Thalassemia
 • Batten disease CLN3-related
 • Beta-hemoglobinopathies (inkl. sickle-cell anemia)
 • Bloom syndrome
 • Canavan disease
 • Citrulinemia type 1
 • Familial dysautonomia
 • Fanconi anemia group C
 • Galactosemia
 • Gaucher disease
 • Glycogen storage disease type 1a
 • Isovaleric acidemia
 • Methylmalonic aciduria and homocystinuria type cblC
 • Mucolipidosis type lV
 • Mucopolysaccharidosis type l (Hurler syndrome)
 • Nieman-Pick disease types A/B
 • Polycystic kidney disease autosomal recessive
 • Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1
 • Smith-Lemli-Opitz syndrome
 • Tay-Sachs disease
 • Tyrosinemia type 1
 • Zellweger spectrum disorders PEX1-related.
Pris, Horizon 106 gener: kr. 6.700,-

Med Horizon 106 screener vi for sygdomme, der har hyppigere forekomst i familier af jødisk herkomst.

»Tryghed for, at dit barn er sundt og raskt«

 

En gentest tester for udvalgte sygdomme på kromosomer. Du kan vælge at teste for 4, 27, 106 eller 274 sygdomme.
Alle tests udføres med blodprøve, og derfor fuldkommen risikofri.

Se med her, når Camilla fortæller om sin oplevelse med Horizon-testen hos Ultralydklinikken for Gravide.

Hvem er Horizon-testen egnet til?

Horizon-testen er velegnet til dig, som gerne vil udelukke at, eller få viden om, hvorvidt du eller din kommende barnefader skulle være bærer af et sygdomsgen, der kan gives videre til de næste generationer. Det kan fx være cystisk fibrose, der er en af de hyppigste gensygdomme i Danmark. Det kan også være forskellige former for muskelsvindsygdomme, som fx Spinal muskelatrofi eller Duchenne/Becker muskeldystrofi.

I alt 274 gensygdomme kan undersøges.

Horizon-testen kan både tages forud for, at I planlægger graviditet eller i løbet af graviditeten. Den viser ikke, om jeres kommende barn er sygt, men om I som kommende forældre har et sygdomsgen.

Testen udføres kun på personer over 18 år.

Fordele ved at få en screening med Horizon-testen

Hvis både du og din kommende barnefader har samme sygdomsfremkaldende gen, kan det undersøges, om barnet har sygdommen ved en moderkage- eller fostervandsprøve.

Der kan i planlægning af graviditet søges hjælp til at undgå at få et barn med den sygdom, som forældrene er bærer af.

Testen skal kun udføres en gang i livet.

Hvornår får du svar?

Svaret kommer efter 7-10 dage. Ultralydklinikken for Gravide ringer dig op, så snart svaret er kommet. Du får en grundig forklaring på resultatet og efterfølgende sender vi rapporten til dig via datasikker mail.

.

»Kan varmt anbefale«

Kan varmt anbefale! Fantastisk oppfølging. Nydelig lokaler. Vi følte oss veldig ivaretatt!

Celine | Trustpilot
♥♥♥♥♥